Výstava ateliérových prací

Ocenění

Anotace

V současné době je Lipensko známé zejména jako atraktivní rekreační oblast. Zástavba často sahá až ke břehům nádrže. Většina místních obyvatel je závislá hlavně na sezónním cestovním ruchu, který zasahuje i do typického rázu lipenské krajiny. Rády bychom na tyto aspekty reagovaly, proto jsme se rozhodly vytvořit společnou vizi pro všechny obce v okolí lipenské přehrady. Koncepci jsme rozdělily do pěti základních pilířů - zachování a podpora přírodních hodnot, čistší voda, břehová linie kolem nádrže a vodních toků, podpora místní identity a zajištění prostupnosti územím. Pilíře mají sloužit jako návod, jak nakládat s lipenskou krajinou, aby byla udržitelnější a sloužila nadále místním obyvatelům, ale nabídla své hodnoty i turistům.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D.