Výstava ateliérových prací

Mateřská škola Nové Dvory

Hana Chmelová

Anotace

Stavba školky je umístěna do plánované zástavby na nové lince trasy metra D - Nové Dvory. Umístění parcely odpovídá územní studii navržené pro toto území. Budova je rozdělena do čtyř dvoupodlažních částí propojené proskleným krčkem s výhledem do zahrady školky. V přízemí budovy se nachází dvě oddělení školky, výdejna jídel a tělocvična. V patře se nachází další čtyři oddělení.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha