Výstava ateliérových prací

Zátěžový odpadkový koš

Matěj Nedvěd

Anotace

Zadáním bylo navrhnout Městský koš se zvýšenou odolností, který bude splňovat požadavky zadavatele - IPR Praha: sestava z co nejméně komponentů, jednoduchá manipulace, odolnost, fixace, stříška, objem 50 l a zároveň bude esteticky fungovat v PPR i v jiných prostředích Prahy. Hlavními inovovanými prvky řešení jsou: 1) rozšířená základna ztěžující převrhnutí koše 2) zvýšená hmostnost koše (200 kg) pro zamezení neautorizované manipulace 3) povrchová struktura proti polepům a tagům vizuálně navazující na aktuální mobiliář Prahy 4) možnost dočasného ukotvení.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Jan Fišer