Výstava ateliérových prací

FUNSCRAPER "LÉKAŘSKÉ STŘEDISKO A SPA"

Daria Kovaleva

Anotace

Projekt se nachází v jižní části studie Bubny-Zátory, která je navržena pro území mezi zastávkami metra Holešovice a Vltavská. Funkčně v bloku spolupracují takové funkce jako poliklinika, zdravotní spa, fitness centrum, hotel a restaurace. Dané funkce dotváří občanskou vybavenost pro obyvatele nejenom bližšího okolí, ale i pro návštěvníky, které přijíždějí do Prahy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten