Výstava ateliérových prací

Sběrač houbiček

Přemysl Vyhnal

Anotace

Navrhnul jsem soběstačný a ekologický statek ve vysokohorské oblasti Lunana. Lidé zde chovají jaky a sbírají cordyceps sinensis (houbičky čtyřikrát dražší než zlato). Elektřinu dodává malá vodní elektrárna. Vodu čistí kořenová čistička a hnůj se kompostuje.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.