Výstava ateliérových prací

VODOMĚRKA

Eliška Barešová

Anotace

Doplňuji a vytvářím novou uliční čáru ulice Svatoplukova, která byla poničena při výstavbě Nuselského mostu. Stavba si hraje se svojí výškou a přimyká se, nebo naopak uskakuje sousedním budovám podle potřeby.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Tomáš Zmek