Výstava ateliérových prací

Křesomyslova

Samuel Hollý

Ocenění

Anotace

Bytový dom Křesomyslova je situovaný na parcele pod Nuselským mostom, pri rieke Botič. Dom svojim tvarom ukončuje rozbitú líniovú zástavbu popri trati a zároveň zachováva obe uličné čiary ulíc Křesomyslova a Jaromírova. Čelo domu otočené Botiči umožňuje vstup do garáží rovnako ako do parteru, kde sa nachádza supermarket. Ten komunikuje s hlavnou ulicou Jaromírova, ktorá beží od Vršovíc až po koniec Nuselského údolia.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Tomáš Zmek