Výstava ateliérových prací

Záchranná stanice pro handicapované a volně žijící živočichy

Adéla Plašilová

Anotace

Záchranné stanice pro handicapovaná a volně žijící zvířata představují významnou součást ochrany přírody a zachování biodiverzity. Jejich architektonický vývoj a navrhování nabývá stále většího významu, neboť poskytují klíčové prostředí pro péči o poraněná zvířata a jejich rehabilitaci. V současném kontextu zvýšeného ohrožení životního prostředí a ztráty přirozeného habitátu je nutné se zaměřit na vytváření optimálních podmínek pro zraněná a handicapovaná zvířata, aby se mohla vrátit do divoké přírody.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský