Výstava ateliérových prací

Bruntál | Olomoucká brána (DSP)

Bc. Václav Suchan

Anotace

Práce rozpracovává do dokumentace pro stavební povolení projekt revitalizace veřejného prostranství ve městě Bruntál vypracovaný v zimním semestru 2022/2023 v atelieru Sitta. Více o projektu viz. Bruntál | Olomoucká brána /ZS 2022/.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Vladimír Sitta