Výstava ateliérových prací

Kavárna v domově pro seniory

Zdenka Studená

Anotace

Kavárna umístěná v domově pro seniory má díky své severozápadní orientaci a výškové poloze nádherný výhled na centrum hlavního města. Cílem návrhu bylo vytvořit atraktivní prostředí pro různé věkové skupiny a ulehčit návštěvu lidem se zdravotním omezením. Zvolené řešení zabezpečuje snadnou údržbu a flexibilitu prostoru.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková