Výstava ateliérových prací

Prague-Libeň: Vize nového obchodního a komerčního subcentra Prahy

Verda Mesihović, Jovana Dodovska

Anotace

Cílem projektu je navrhnout urbanistický rozvoj velmi atraktivního území okolo železniční stanice Praha-Libeň. Je přitom zohledněn růst města a nároky na obslužnost širšího centra města. Tento projekt se zaměřuje na vytvoření nového obchodního a komerčního centra Prahy, jako rozšíření obslužných kapacit jádra celé Prahy. Území okolo železniční stanice v Libni je mimořádně dobře dopravně dostupné všemi módy dopravy, včetně železnice, metra či tramvaje. Přístup směřuje k vytvoření kvalitního prostředí, které sjednotí plochy na obou stranách tratí a vnese do území nové atraktivní funkce.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.