Výstava ateliérových prací

Bytové domy

Michaela Kováčová

Ocenění

Anotace

Urbanismus vychází z rozdělení pozemku, který se postupně z veřejného, kde je situovaná škola, mění na soukromý. Tyto dva prostory od sebe oddělují právě bytové domy, jenž se pomalu otevírají směrek k lesu, zárověň ale kopíruje tvar příjezdových komunikací. Jedná se o třípodlažní budovy se sedlovou střechou, které spojuje venkovní nekryté schodiště, díky čemuž se vytváří průhled a průchod spojující vnitřní chráněný prostor s cestami. Kvůli svažitosti terénu od sebe některé budovy odskakují o půl podlaží. Sdílený prostor před samotnými byty slouží jako místo pro setkávání a komunikaci, zatímco byty samotné poskytují intimní prostředí pro obyvatele. Obyvatelé mají příležitost navázat přátelské vztahy se svými sousedy a vytvořit si své vlastní sociální sítě.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný