Výstava ateliérových prací

Galerie Roudnice nad Labem

Adéla Hamerská

Anotace

Projekt navazuje na historickou budovu galerie moderního umění v Roudnici nad Labem. Výstavní prostor, nacházející se v bývalé lobkowiczké jízdárně je rozšířen o již stojící, ale nevyužité křídlo. Prostřednictvím skleněného krčku a točitého schodiště je k historické budově napojena betonová novostavba, rozšiřující možnosti galerie. V návaznosti na výstavní sál se nachází kavárna, depozitář a volný multifunkční prostor, který může sloužit nejen pro pořádání výtvarných kurzů, ale také jako konferenční místnost, přednáškový sál, nebo jako koncertní síň.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Vojtěch Sosna