Výstava ateliérových prací

Pražačka pro žáčka | realizační projekt

Bc. Markéta Jahodářová

Anotace

Předmětem projektové dokumentace je Park Na Pražačce, který se nachází v městské části Praha 3 – Žižkov. V bezprostřední blízkosti řešeného území se nachází Gymnázium Na Pražačce, Základní škola Pražačka a Mateřská škola Pražačka. Hlavním cílem projektu je dosáhnout zejména bezpečí pro děti z hlediska dopravní situace a dále vytvořit uspořádaný a přehledný veřejný prostor nabízející různorodé aktivity. Studie byla rozdělena do dvou fází – první je rekonstrukce Parku Na Pražačce a konverze autoservisu na kavárnu/bufet s veřejnými toaletami a galerii, druhou fází je propojení dvora ZŠ se zahradou MŠ a spojení těchto prostorů s parkem. Tato projektová dokumentace je vypracována na první fázi návrhu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Jitka Trevisan