Výstava ateliérových prací

Anotace

Projekt se zabývá lokalitou kolem bývalého severního opevnění Prahy. Přestože bylo v roce 1875 částečně odstraněno, nikdy se mu nepodařilo stát se plnohodnotnou součástí okolního města. Místo toho se naplnilo obslužnými funkcemi, které nekorespondují s významem lokality v přímém spojení s Pražským hradem. Přišel čas abychom přehodnotili aktuální situaci a představili si budoucnost, ve které tento pozapomenutý kout Prahy nabyde nového významu, coby plnohodnotná součást města.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.