Výstava ateliérových prací

Anotace

Atlas – možnosti rozvoje sídlišť a zkvalitnění bydlení. Pomocí dvou principů – G57 supersize a hof – vznikají příjemnější dispozice stávajících bytů. Panely nejsou bourány, díky předsazené konstrukci však lze dispozice rozšířit o další pobytové místnosti, zimní zahrady a balkony. Princip je uplatňován v bloku, kde je díky odstranění dvou nevhodných objektů vytvořeno místo pro adici k bydlení. Školka je přesunuta do parteru nově vzniklého domu v centru bloku a pro ostatní provozovny je vytvořen prostor v parterech nových domů po obvodu bloku. Ve slepých místech fasád jsou vytvořena studia a kanceláře. V bloku vznikla tři podzemní parkování, aby bylo zmírněno parkování okolo budov. Každý dům má díky pavlači či pobytové střeše k dispozici sdílené kuchyně, sauny či místa pro hlídání dětí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Tomáš Zmek