Výstava ateliérových prací

Obytný blok Černokostelecká x Malínská

Karolína Zdařilová

Anotace

Bytový dům navržený na pozemek v Praze 10 u ulic Černokostelecká a Malínská, reaguje na panelovou zástavbu v přední části bloku a rodinné domy v části zadní. Proto, je budova rozdělena do dvou částí. Vyšší objekt respektuje uliční čáru na Černokostelecké a zakončení bloku na druhém konci. V zadní části pozemku se nachází dva činžovní domy se společným schodištěm. Mezi domy se nachází polosoukromý prostor se zelení, která spojuje objekty do jednotného celku. Fasády jsou řešeny strukturálně, prolamovaným ostěním a nadpražím oken, z důvodu odlišení se od vedlejšího domu, který nový překrývá svým objemem z obou stran.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA