Výstava ateliérových prací

BLÍŽ K PIVU A UMĚNÍ

Alexandra Velmozhina, Klára Staňková

Anotace

Tvarem specifický, přesto funkční a praktický... Bytová stavba s názvem "Blíž k pivu a umění' elegantně zapadá do idylického prostředí města Hořice, v bezprostřední blízkosti Hořického pivovaru a sochařského parku svatého Gotharta. Koncept spočívá ve dvou bytových budovách, které vytvářejí příjemný a poloveřejný prostor mezi sebou, s cílem oživit denní život v této části města. Dvojice domů je umístěna na mírně svažitém terénu, díky čemuž vznikla možnost vytvoření terasy na jižní straně domu. Tato terasa, přístupná z boční strany domu, slouží nejen jako odpočinkové místo, ale také jako propojení s otevřenou zahradou mezi oběma budovami, které jsou izolovány od městského ruchu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.