Výstava ateliérových prací

Volmanka

Petr Spružina

Anotace

Volmanka je střídmě navržený bytový dům, na kraji města Čelákovice, který svými objemy reflektuje okolní zástavbu a představuje v sobě špetku industriální historie města. Svou zelení a konstrukčními materiály budovy, volně přechází z městské zástavby do lesního porostu. Díky chytrým řešením, jako je využití slunce, chytrého vedení vzduchu nebo doplnění objektu pěstebním skleníkem se může s přehledem zařadit mezi moderní ReGen soběstačné stavby 21. století.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.