Diplomové práce

Praha - Jižní Město

Bc. Martin Barič

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem této práce je revitalizace části pražského sídliště Jižní Město, konkrétně lokality mezi ulicemi Opatovská, Bohúňova, zeleným pásem vedení VVN a dálnicí D1. Práce obsahuje stručný přehled historie vzniku sídlištních celků jako součásti města, následně analyzuje samotné sídliště Jižní Město a danou lokalitu. Návrh revitalizace se opírá o pozitiva v území a řeší zejména problém přebytku veřejných prostranství, který s sebou nese řadu dalších problémů. Dále také uvažuje s odstraněním parazitní a nevhodné zástavby, doplněním potřebných funkcí a hierarchizací prostoru z hlediska sociálního i dopravního.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.