Výstava ateliérových prací

Bytový dům po půl v proluce

Filip Kiršbaum

Ocenění

Anotace

Bytový dům v Novém Městě nad Metují je situovaný v proluce mezi dvoupodlažními stavbami. V blízkosti se nachází třípodlažní stavby z konce 19. století a začátku 20.století, které spolu s navazující zástavbou jasně převyšují domy ohraničující proluku. Navrhovaná stavba bytového domu svou výškou a zalomením v zadní části stavby navazuje na vyšší okolní zástavbu. Navrhovaná stavba se nachází na pozemku sousedící se stávající chalupou. Cílem bylo vytvořit objekt, který tuto chalupu zachová, nechá ji “dožít“, a vytvoří zde podmínky pro novou stavbu, která zde vznikne po tom, co se stávající chalupa zbourá. Byty v objektu jsou navrženy jako garsoniéry s plochou okolo 30 m². Byty svým uspořádáním a dostupností jsou zamýšleny spíše pro mladé páry.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr