Výstava ateliérových prací

Ocenění

Anotace

Může bytový dům vyřešit nedostatek parkovacích míst ve městě? Hořice, město trubiček a soch, ale i místo s nedostatkem pracovních příležitostí. Většina obyvatel musí za prací dojíždět do Hradce nebo do Prahy. Z toho plyne potřeba místních vlastnit minimálně jedno auto. S parkováním, ač se může jevit jako potíž zejména velkých měst, zápolí i Hořičani. Koncept reflektuje požadavek města na výstavbu rezidenčního bydlení a zároveň reaguje na problém s auty. Běžný parter přetváříme na veřejné parkování. Myslíme i na využití budovy v budoucnosti. Může nastat situace, kdy poptávka po parkovacích místech klesne. Díky skeletovému systému otevřených garáží lze prostor transformovat na kanceláře či komerční plochu a nabídnout více alternativ pro přizpůsobení se aktuálním potřebám společnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.