Výstava ateliérových prací

KRUH - VOZOVNA ŽIŽKOV

Nicolas Pražma

Anotace

Projekt bytového domu v lokalitě žižkovské vozovny je skloubením rušného městského života v centru Prahy s uzavřeným a na svoje umístění klidným prostorem. Cílem projektu bylo nabídnout bydlení v místech vozovny, ale zároveň nikterak nenarušit její funkčnost. Návrh je umístěný v centru kruhového objezdu namísto stávajícího parkoviště. Kruhový objezd už napovídá o půdorysu návrhu, který je členěný na dva kruhy o různých poloměrech. Objekt disponuje čtyřmi podlažími, kdy spodní dvě mají menší poloměr a to se týká i návazných atrií. Vstup do domu odpovídá na problém zachování funkčnosti kruhového objezdu a z tohoto důvodu ústí do prvního podzemního podlaží skrze koridor zpřístupňující vstup jak pro pěší, tak i vjezd do garáží pod objektem.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Hana Seho