Výstava ateliérových prací

Anotace

Unitool je univerzálne kombinované náradie spĺňajúce funkciu kladiva a šróbováku s dvoma rôznymi úchopmi. Hlavným účelom tohto návrhu bolo kompaktné spojenie základných náradí, ktoré postačujú na zostavenie väčšiny sortimentu spoločnosti IKEA. Návrh je spojením kladiva, pravouhlého uťahováku, šrobováku s vnútorným úložným priestorom na 5 bitov. Je navrhnuté tak, aby tvarovo aj graficky nadvazovalo na už existujúcu radu náradí spoločnosti IKEA .

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Martin Tvarůžek