Výstava ateliérových prací

Anotace

Studie výstavby nové části Barrandova pracuje s myšlenkou vytvoření okružního parku mezi sídlištěm a původní vesnicí Holyně. Jak by tento veřejný prostor, určený k rekreaci nových i původních obyvatel měl vypadat? A je vůbec správné pracovat s termínem park, či se jedná o tak specifický prostor vyžadující atypický přístup? V analytické části jsem se nejprve zabývala fenoménem parku obecně, jeho vývojem u nás a kategorizací. Mou cestou bylo vymezit se vůči současným tendencím, pracovat více s charakterem místa. Vzniká tak prostor - výběh - který umožňuje volnost a rekreaci obyvatelstva, ale disponuje také místy, která jsou určená pro zvěř. Prostor nesoucí název Středník. Místo jasně vytyčené, avšak nesvázané. Prostředník aktivit, vazeb, emocí. Nepišme tečku tam, kde by mohla být čárka.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Vladimír Sitta