Závěrečné práce

Kanceláře a byty, Český ráj

Dejdarová Denisa

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Projekt řeší zpracování původní studie navržené v ateliéru Girsa na dokumentaci pro stavební povolení. Návrh řeší polyfunkční stavbu v proluce ve městě Turnov. Projekt kombinuje řešení administrativy a bydlení s komerkčním využítím prostor.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.