Diplomové práce

UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA

Hanušová Kristýna

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh univerzitní mateřské školy spojené s prvním stupněm školy základní v ulici Bílé v Dejvicích. Projekt se zabývá vytvořením vhodného zařízení v rámci kampusu ČVUT v Dejvicích, které by propojilo v praxi příliš často nespojované stupně výuky a výchovy dětí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.