Diplomové práce

MĚSTSKÝ DŮM V DOMAŽLICÍCH

Štrba Matouš

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce se zabývá novým urbanisticko-architektonickým řešením situace nevhodně umístěného supermarketu Kaufland v centru Domažlic, které by lépe využilo potenciál této lokality ve prospěch města. Analytická část zkoumá danou lokalitu v rámci města a současně hledá možnosti vhodného funkčního využití. Výsledný návrh se snaží vytvořit živý městský prostor, který přestává být bariérou, ale naopak se přirozeně začleňuje do stávající městské struktury. Prostor je redefinován souborem nově navržených staveb v čele se střední školou jako nejvýznamnější z nich, které mají za cíl společně vytvořit lokální kulturně-společenské centrum.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.