Diplomové práce

REHABILITACE FRANTIŠKÁNSKÉHO KLÁŠTERA V ROŽŇAVĚ

Raška David

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Bývalý františkánský klášter v Rožňavě je barokně-klasicistní komplex, národní kulturní památka a jedna z dominant města. Cílem projektu je obnovit zdevastovaný objekt kláštera a navázat kontextuální novostavbou na širší kontext památkové zóny města. Funkční náplň vzniklého komplexu se podřizuje architektonické a historické hodnotě objektu. V klášteře navrhuji lokální muzeum s knihovnou, prostor pro ubytování návštěvníků a pronajimatelné kancelářské a ateliérové prostory. V přilehlé kontextuální novostavbě navrhuji rovněž ubytování propojené s klášterem prosklenou chodbou, v živém parteru turistické informační centrum, kavárnu a prostory pro volnočasové aktivity. Součástí projektu je také veřejný prostor atria se zahradou.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.