Diplomové práce

PRŮMYSLOVÉ ZAŘÍZENÍ DO POTRAVINÁŘSTVÍ

Štosek Martin

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh cyklotermické pekařské pásové pece CTO-3.0 vznikl ve spolupráci se společností J4 s. r. o. Předmětem návrhu bylo opláštění pece, ovládací prvky a další detaily. Charakteristickým znakem je barevné rozdělení pece na 2 patra a použití naklopených čelních ploch pod úhlem 10° na vstupu, výstupu a digestořích. Toto řešení je výhodné vzhledem k návaznosti na ostatní zařízení výrobní linky a vyžaduje jen minimální konstrukční změny, přitom se významným způsobem odlišuje od konkurenčních výrobků.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.