Vláda nedoporučuje českým občanům cesty do zahraničí a vyzývá Čechy vracející se domů, aby v případě příznaků onemocnění kontaktovali zdravotníky. Podrobnosti zde

Diplomové práce

Městský nájemní dům, Karlín

Dvořák Adam

Architektura a urbanismus

Anotace

Nároží vybízí k vygradování hmoty, k vertikále, k věži. Ta je prvním stavebním kamenem figury domu. Umocňuje pocit, že si je dům plně vědom sousedních nárožních domů. Komunikuje s nimi. Věž i striktní pravidelnost uliční fasády dodávají domu pevnost a stálost, avšak ve dvoře nastavuje dům svou druhou tvář - tvárnou a rozehranou. Dvorní fasáda domu působí svou křivolakostí nahodile, její podoba nicméně vyplývá z potřeby zajistit maximální pohodlí obyvatelům domu, velké množství exteriérových ploch bytů, kvalitní výhledy a zároveň správnou míru soukromí a intimity, navzdory komplikacím pramenících z navázání na tři sousední objekty.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.