Diplomové práce

Městský nájemní dům, Karlín

Otto Dominik

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Městský nájemní dům Karlín. Bytový dům v kompaktní blokové zástavbě. Tento projekt je reakce na současný druh proměny Karlína. Projekt zastavuje proluku ve stejném rytmu, jako tato čtvrť vznikla. Projekt je sociálně angažovaný - jedná se o městské nájemní bydlení, uvažuje se, že dům vlastní město a jednotky pronajímá. Určitý počet jednotek je určen k prodeji.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.