Diplomové práce

Městský nájemní dům, Karlín

Mastná Kristýna

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Ve svém návrhu městského nájemního domu prolínám prvky architektury secesního zdobného Karlína a klasicistního industriálního superbloku. Snažím se citlivě navázat na současnou zástavbu a vytvořit staronovou podobu Karlína. Celý blok uzavírám nárožním domem. Uvnitř prostranství vytvářím dva vnitrobloky - dvůr se zahradou a průchozí dvůr s pevnou povrchovou úpravou.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.