Diplomové práce

MĚSTSKÉ LÁZNĚ HUMPOLEC

Eöllősová Eva

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt se zabývá návrhem městských lázní v Humpolci na území brownfieldu bývalých Humpoleckých strojíren. Lázně spojují sportovní a rekreační funkci a vytváří nové příležitosti pro trávení volného času v centru města. Budova je uzavřena vůči okolnímu světu a uvnitř nabízí příjemné a klidné prostředí pro relaxaci, ale i sportovní vyžití.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.