Závěrečné práce

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V BERLÍNĚ

Rejsková Kristýna

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh dostupného bydlení v Berlíně, v městské části Kreuzbergu. Jedná se o dostavbu bloku na Schlesische Straße, v blízkosti řeky Sprévy. Dům je na základě analýz a urbanistické koncepce přilehlého okolí kromě různých forem bydlení studentů – jednotlivců a párů zaměřen i na bydlení bývalých lidí bez domova, vzájemné vztahy těchto skupin a vytváření komunity. Kromě této hlavní funkce obsahuje i prostory využívané veřejností, čímž vytváří přínos pro celé sousedství. Součástí je návrh souvisejícího veřejného prostoru.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.