Diplomové práce

Konverze vozovny na Kinocentrum

Katarína Bendíková

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Historická budova električkovej vozovne sa nachádza medzi ulicami Plzeňskou a Vrchlického v Prahe 5 - Košířich. Návrh počíta s rekonštrukciou a dostavbou spomínaného historického objektu. Dostavba jasne definuje a vymedzuje novovzniknutý verejný priestor. Objekt je navrhovaný ako multifunkčný komplex so zameraním na kinematografiu. Nachádza sa v ňom ďalej reštaurácia, mediatéka s archívom a študovňou, administratívne zázemie a samotné priestory kinosál.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.