Diplomové práce

Ekologické centrum

Lakomá Tereza

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Cvičná kuchyně vytváří prostor pro pěstování plodin a výuku zdravých receptů. Kavárna nabízí návštěvníkům areálu možnost odpočinku. Společně tyto objekty tvoří novou funkci v areálu Ekocentra.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.