Závěrečné práce

Víceúčelová sportovní hala, Brandýs nad Labem

Churáček Petr

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Předmětem mé bakalářské práce bylo navrhnout novostavbu víceúčelové sportovní haly v místě sportovně rekreačního areálu u základní školy Na Výsluní v Brandýse nad Labem. Rovinný pozemek obdélného tvaru se nachází v městské zástavbě. Z jihovýchodní a jihozápadní strany k němu přiléhá silnice. Ze severu navazuje na budovu hotelu a ze severozápadu je příjemný park přizpůsobený pro aktivní odpočinek. Na budově dominuje cortenová fasáda a prosklenné nároží. Fasáda je tektonicky členěná a průstřihy přivádí do objektu světlo. Za pozornost stojí vzorování ve vrchní části cortenového obkladu, které uvnitř vytváří zajímavou hru se světlem. Hlavní prostor tvoří víceúčelová sportovní hala přes 2 nadzemní podlaží s tribunou přístupnou jak z plochy hřiště, tak z ochozu. Přizpůsobena je i na konání koncertů, plesů, konferencí a dalších veřejných i soukromých akcí. V budově se nachází také catering bar, jóga sál a posilovna.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.