Závěrečné práce

BYDLENÍ PRO SENIORY - ŠATOVKA

Johana Netrvalová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Záměrem je vybudování místa pro klidný život seniorů a každodenní setkávání všech obyvatel řešené lokality. Cílem je vytvoření senior parku složeného z malých obytných buněk doplněných dalšími objekty komunitního charakteru. Součástí projektu je také revitalizace usedlosti Šatovka.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.