Diplomové práce

HOSPIC CHEB

Martin Král

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt se zabývá novostavbou Hospice v prázdném vnitrobloku v historickém jádru města Cheb. Cílem je doplnit chybějící strukturu uvnitř městského bloku, jež zůstal nevyužit po asanaci z šedesátých let a nalézt vhodné funkční a prostorové řešení pro hospicové zařízení a současně vytvořit prostředí pro důstojné prožití posledních dní klientů s odpovídajícím zázemím pro rodinu, personál a návštěvníky. Návrh budovy vychází hmotově z kontextu místa a snaží se o soudobou a nekonfliktní intervenci ve středu historického města.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.