Diplomové práce

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A MĚSTSKÉ LÁZNĚ V TELČI

Ondřej Ondráček

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Záměrem diplomního projektu je revitalizace území bývalého zimního stadionu v Telči. Cílem projektu je vybudování místa pro každodenní aktivity a vzájemné setkávání všech generací obyvatel i návštěvníků této lokality. Projektu předcházel diplomní seminář, ve kterém, na základě rozsáhlých analýz, diplomant navrhl využití řešeného území pro základní uměleckou školu a městské lázně. Prostor areálu by měl sloužit veřejnosti a nabídnout další pohybové aktivity v podobě např. skateparku, pumptracku nebo street workoutu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.