Diplomové práce

KOMUNITNÍ CENTRUM V TURNOVĚ

Schejbalová Tereza

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce je navrhnout soubor dvou moderních budov, které budou splňovat veškeré požadavky pro rozvoj a pomoc spoluobčanům s duševním onemocněním, mentálním nebo kombinovaným postižením, místním menšinám a dětem. Předmětem návrhu jsou objekty komunitního centra a chráněného bydlení. Budova komunitního centra je polyfunkční a slouží několika organizacím, které nabízí sociální, volnočasové a environmentální aktivity. Budova chráněného bydlení je určena pro občany s duševním onemocněním, tělesným a mentálním postižením a funguje na principu postupného osamostatnění jejich uživatelů. Soubor objektů obklopuje komunitní zahrada.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.