Diplomové práce

KOMUNITNÍ CENTRUM HLOUBĚTÍN

Petra Gamrátová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Hloubětín již léta patří pod městskou část Praha 14. Je to však obec s vlastní historií a charakterem, jejíž v současnosti chybí prostor pro rozvoj společenského a kulturního života jejích obyvatel. Diplomová práce řeší návrh komunitního centra přímo v historickém jádru této městské čtvrti, které plně respektuje tradiční uspořádání vesnické struktury a zároveň slouží všem věkovým i sociálním skupinám v dané lokalitě.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.