Diplomové práce

KAROVY VARY - KOLONÁDA

Andrea Šetinová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Téma diplomové práce vychází ze špatného technického stavu současné Vřídelní kolonády a jejího okolí, neodpovídající významu daného místa, které stojí za vznikem města Karlovy Vary. V práci se zabývám doplněním urbanistické struktury centrální lázeňské části Karlových Varů. Hlavním tématem práce je umístění a návrh nové Vřídelní kolonády a hledání vhodného využití pro podzemí současné kolonády.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.