Závěrečné práce

URBANISTICKÁ KONCEPCE CENTRA ČIMIC

Musil Tomáš

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je Urbanistická koncepce centra Čimic Koncepce pracuje se třemi základními měřítky: v měřítku severu Prahy řěší propojení s okolními sídly a rekreačními oblasti. V měřítku Čimic koncepce řeší optimální využití kapacity území. V měřítku lokality koncepce navrhuje zvýšení hustoty osídlení a vznik nového náměstí. Cílem diplomové práce je komplexní návrh pro udržitelný rozvoj Čimic.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.