Diplomové práce

Fakulta architektury, Drážďany

Adéla Šeflová

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Fakulta architektury na Technické univerzitě v Drážďanech je novým útočištěm pro studenty architektury. Je umístěna mezi Fakultu stavební a přednáškovou budovu. Budova vytváří vstupní bránu do kampusu a propojuje jeho jednotlivé části.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.