Diplomové práce

Studentské ubytování, Kutná Hora

Vaňková Kristýna

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Novostavba se nachází blízko historického centra Kutné Hory. Stavba se skládá z jednoho podzemního a čtyř nadzemních podlaží. V prvním patře se nachází kavárna, posluchárna a bistro jak pro ubytované, tak pro místní obyvatele. V dalších patrech se nacházejí jednotlivé pokoje pro studenty.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.