Diplomové práce

Domov pro seniory a denní stacionář

Sára Roeselová

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Objekt domova pro seniory a denního stacionáře se nachází v nově navrhovaném území mezi centrální částí města Písek a jednou z jeho okrajových čtvrtí, dříve vsí Hradiště. Jedná se o budovu spojující několik funkcí orientovaných na nejstarší generace obyvatel. V první řadě se jedná o bydlení v podobě samostatných bytových jednotek a denní stacionář. Obě tyto hlavní funkční náplně využívají doplňkové služby, jejichž primárním cílem je co největší prodloužení samostatnosti seniorů v bydlení a jeho usnadnění. Mezi tyto podpůrné služby patří mimo jiné jídelna, lékařská ordinace, pečovatelská služba či prádelna. Ze stejného důvodu je celý objekt navržen tak, aby bylo možné setrvat v bydlení i v případě postupné či náhlé ztráty mobility.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.