Diplomové práce

GALERIE SANTINI A BYTOVÝ DŮM

Petr Srogončík

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Turismus, bydlení, obchod a služby zajišťují život a společenskou interakci v našich městech. Galerie Santini a bytový dům by měli pomoci tento život v centru města udržet a rozvíjet. Galerie Santini a bytový dům doplňují blokovou strukturu na hlavním náměstí ve Žďáře nad Sázavou. Galerie bude věnována odkazu na celoživotní dílo jednoho z nejlepších architektů českých zemí. Bude zde vystavena stálá expozice modelů vybraných staveb, které Jan Blažej Santini-Aichel během svého života navrhnul. Umístění galerie na náměstí Republiky by mělo pomoci navýšit turistický ruch v centru města a oživit tak lokalitu. Bytový dům vytváří adaptabilní a příjemné městské bydlení pro páry či rodiny. Umožňuje také maloobchodní prodej a poskytování služeb v retailech.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.