Diplomové práce

REGENERACE A NOVÉ VYUŽITÍ INDUSTRIÁLNÍHO AREÁLU S OHLEDEM NA BYDLENÍ

Jiří Opl

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomní práce se zabývá revitalizací, konverzí a dostavbou industriálního areálu Papírenské továrny v Plzni, která představuje jednu z největších transformačních ploch při řece Radbuze. Uspořádání zástavby areálu továrny má velký urbanistický potenciál na vymezení veřejných prostranství v návaznosti na okolní městskou strukturu. V návrhu vycházím z vypracované územní studie, která předpokládá smíšené funkční využití území s převahou bydlení a vyváženým spektrem kompatibilních pracovních příležitostí a služeb. Návrh je specifický svoji kompozicí v podobě otevřeného živého městského bloku, který se skládá z konverze starého objektu a dostavby soudobé architektury

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.